Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi Ve Reanimasyon

Anestezi genel olarak bir hissizlik halidir. Reanimasyon ise diğer bir adı ile yeniden canlandırmadır. Kişiyi yaşamda tutan tıbbi bir yöntem olmakta olup hastane öncesi ilk yardıma, cerrahi reanimasyon , cerrahi hastane reanimasyonu adı verilmektedir. Reanimasyon teknikleri ile tıbben ölü olarak kabul edilen pek çok hasta bu teknik ile tekrar yaşama döndürülmüştür. Güncel terimde ise bu kavram, yoğun bakım hizmeti kapsamında değerlendirilmektedir. Yataklı tedavi kuruluşlarında ameliyat ve anestezi hizmetlerinden yararlanılan temel birimler reanimasyon ve yoğun bakım üniteleridir.

Hissizlik hali sırasında anestezi teknikerleri, anestezi uzmanının eşliğinde hastanın uyuması, hastanın uyandırılması, ameliyat boyunca anestezinin sağlanması gibi işlerde yardımcı elemandır. Anestezi ve reanimasyon teknikerleri, hastalarının en iyi şekilde uyutulup uyandırılması konusunda yardımcı olan kişilerdir. Anestezi teknikerleri , mesleği ile ilgili olan güncel olayları yakından takip ederek hastaya gerekli işlemleri uygulamaktadır. Farklı eğitim almış kişilerin anestezi teknikerliği yapması mümkün değildir. Çünkü anestezi teknikerliğinin amacı bir insanın hayatına dokunmaktır. Anestezi teknikerliğinin amacı, hastanın ameliyat esnasında yaşamsal bulgularını izleyerek anestezi uzmanına yardım etmektir. Ayrıca hastanın ameliyat sonrasında hasta takibini yapabilecek bilgi ve donanıma sahip, takım çalışmasının önemini benimsemiş kişilerdir.

Anestezi ve reanimasyon uzmanları , 6 yıllık tıp eğitimleri sonrasında 5 yıl süren ihtisas eğitimi almak zorundadır. Modern tıp yöntemleri ve ilaçlarının geliştirilmesiyle birlikte yöntemleri kullanacak olan anestezi ve reanimasyon uzmanların varlığı, anesteziyi daha güvenilir yapmıştır. Anestezi güvenliğinin en çok korkulan alan olması neticesinde gelişebilecek tüm risklere karşı bilgi ve donanım gerekmektesidir. Hastanın ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrasında sıkı takip altında kontrol edilme sürecini uzmanlar yürütmektedir. Bu bağlamda hastayla birlikte iyi bir iletişim sağlamak, anestezi sırasında gelişebilecek riskleri ortadan kaldırmak ve geniş kapsamlı bir muayene gerekmektedir. Bazı şartlar altında öngörülemeyecek komplikasyonlarının gelişebileceği durumlarda anestezi uzmanlarının hızlı ve doğru kararlar alarak zamanında tedaviye başlaması gerekmektedir. Anestezi ekibinin bu şartlar altında soğukkanlı ve deneyim sahibi olması gerekmektedir. Bu bağlamda ameliyat sırasında, hastanın hayati fonksiyonlarını yakından takip etmek ve gerekli tüm tedavileri uygulamak anestezi ve reanimasyon uzmanlarının görevlerindendir.

Anestezi uzmanları, cerrahi travma , bir çok dahili hastalıklar, ilaçlar, insan fizyolojisi, yoğun bakım, acil hasta resusitasyonu , ağrı tedavi konularında eğitimlidirler. Bu uzmanların bu bağlamda görevleri, ameliyata neden olabilecek hastalıkların dışında diğer doktorların tedavileri kapsamında ameliyat ve anesteziyi bağdaştırmaktır. Aynı zamanda hastaların daha fazla etkilenmesine mahal vermeden anestezi ve ameliyatı tamamlamak anestezi uzmanlarının görevleri arasındadır.

Anestezinin diğer tanımları arasında gösterilebilecek bir diğer kavram hissizlik halidir. Bilim dalı olarak anestezi, bazı tıbbi işlemler sırasında ağrı veya ağrısız olarak seyredebilir. Anestezi ve reanimasyonda , hastaları hissiz kılmak veya işleme tahammül sınırlarında hissiz kılmak amacı ile yapılan uygulamaların tamamıdır. Anestezi ve reanimasyon bölümünde yapılan işlemlerde, örneğin; çocuk hastanın tomografi sırasında hissiz bırakılma hali söz konusudur. Bir başka bir ameliyat sırasında ise ağrı, acı duymaksızın hissiz bırakılma hali olabilmektedir.

Hemen Ara