Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI 1.0

NİBMY SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

VERİ SORUMLUSU: NİBMY SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İLK YAYIN TARİHİ: Aralık 2021 (V.1.0)

GÜNCELLENME TARİHİ: 04.03.2021 (V.2.0)

 • NİBMY SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ kısaca

(“NİBMY SAĞLIK”)    olarak, ziyaret etmekte bulunduğunuz web sitemiz (Portal olarak anılacaktır) üzerindeki sayfaların düzgün işlemesi ve sizlere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Sağlık işlemlerine gösterdiğimiz özeni en küçük detay, hatta okumakta olduğunuz işbu çerez politikamıza dahi yansıtmaktayız. Metin içerisinde çerez türleri, yönetimi ve tercihlerinize dair bilgilendirme metinleri yer almaktadır.

 • Çerez politikamız NİBMY SAĞLIK tarafından işletilen internet sitelerini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezlerin işbu politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış bulunmaktasınız.

 • Tarayıcınız vasıtası ile engelleyebileceğiniz çerezlere aşağıda değinilmiştir. Çerezlerin engellenmesi halinde sitemizin doğru şekilde çalışacağını taahhüt etmemekteyiz. Sayfamızı ilk ziyaretinizde çerez politikamıza dair metin otomatik olarak karşınıza çıkmaktadır ve şirketimiz aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır. Söz konusu uyarıda kabul etme veya sayfadan ayrılma hakkınız olduğundan, siteye erişime devam ederek çerez politikamıza dair açık rızanızı beyan etmiş olmaktasınız.

 • Çerez tanımı: Çerezler, NİBMY SAĞLIK portalı veya herhangi bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar, tablet, cep telefonu) depolanan ve isim-değer formatında data barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu dosyalar bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde çerez kullanmayan ve düzgün işleyen bir site neredeyse bulunmamaktadır.

 • Çerezlerin elde edilmesine dair: Çerezler, direkt olarak tarafınız, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Firefox, Chrome, Safari veya ileride popüler hale gelebilecek diğer tarayıcılar gibi) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

 • Çerezlerin Kullanım Amaçları: Çerez kullanımı pek çok farklı amaç ile gerçekleşebilir. Sağlık sektöründe web sitemiz ve site işleyişi için, İnternet sitesinin düzgün ve elverişli bir şekilde çalışması, siz değerli ziyaretçiler için kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi, NİBMY olarak web sitemizin (portal) geliştirilerek optimize edilmesi ve hatasız çalışması veya ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması başlıca amaçlardır. Anlaşılacağı üzere kullandığınız hizmetin ve size yaptığımız sunumların kalitesini ve erişilebilirliğini arttırmak ön plandadır.

 • Arzu ettiğiniz taktirde çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye aşağıdaki kaynaklardan erişebilirsiniz. Kaynakların güncelliğini ve erişilebilirliğini taahhüt etmemiz mümkün olmamakla birlikte, talebiniz halinde başka kaynaklar temin edilmesi mümkündür. Ziyaretçilerimizin aşağıda yer alan adresleri ziyaret etmeleri önerilir.

 https://support.google.com/chrome/answer/95647

 http://www.allaboutcookies.org

 http://www.aboutcookies.org

 • GENEL OLARAK ÇEREZ TÜRLERİ

-Oturum Çerezleri

İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

-Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.

-Zorunlu Çerezler 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburidir.

-İşlevsel ve Analitik Çerezler

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılır ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel bilgilerinizi içerebilir. Yaygın örneği dil tercihleridir.

-Kullanmakta olduğumuz veya kullanabileceğimiz diğer çerez türleri:

Söz konusu çerez türlerini ve yeni teknolojileri portalımıza eklememiz veya çıkarmamız

halinde işbu politikaları makul süre içerisinde güncelleyeceğimizi taahhüt etmekteyiz. Mevcut ve eklenebilecek çerezlerin bir kısmına aşağıda değinilmiştir.

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

-Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

-Sosyal Medya Çerezleri: Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri platformlardan elde edilen çerezlerdir. Mevcut olarak kullanılmamaktadır.

 • Çerezlerin Kullanımı Kısıtlanması: Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme imkanına sahipsiniz. Özet görsel tablo ve kopyalanabilir linkleri içeren açıklamalar aşağıda paylaşılmıştır.

-Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

-Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

-Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

-Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

-Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies

-Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

– Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

-Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 
  

 

10-  Güvenlik Uyarıları

NİBMY SAĞLIK portalımızı kullanırken olası güvenlik risklerini azaltmak veya bertaraf etmek için için aşağıdaki tedbirlerin alınması önerilmektedir;

-Kendinize ait cihazların kullanılması,

-Sitemize erişim için kullandığınız cihazın güvenlik ve diğer güncellemelerinin sağlanması,

-Lisanslı yazılımlar kullanılması

-Şifrelerinizi 3. Kişiler ile paylaşmamanız ve düzenli aralıklar ile güncellemeniz.

 

 • Haklarınız: İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu politikanın 11. Maddesinde düzenlenen yöntemlerle NİBMY SAĞLIK’a iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

 

12-  Başvurunun Yapılması ve Bilgi Alma Hakkı: Kişisel verilerinizle ilgili olarak: adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan NİBMY SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ kısaca

(“NİBMY SAĞLIK”)    ye başvurunuz. KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, Süvari Mah. 1544 Cad. Altıntaş Apt. Blok No: 24 İç Kapı No: 5 Etimesgut / ANKARA adresine iletebilirsiniz.

Başvuruda;

 1. Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

 1. Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvuruda paylaştığınız kişisel veriler sizinle irtibat kurabilmemiz ve kimliğinizi teyit edebilmek için başvuru süresince saklanmaktadır. Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

VERİ SORUMLUSU

NİBMY SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

Hemen Ara