Çeviri Hizmetleri

Medikal çeviri en basit tanımıyla sağlık sektörü ile ilgili çeviri hizmetleri olarak ifade edilebilir. Tıp ile ilgili olan her tür belge medikal çeviri hizmetlerinin kapsamında bulunur. 

Medikal çeviri kişisel yoruma, tahmine, kesin olmayan bilgilere, yaklaşık ifadelere ve doğaçlamaya yer verilebilecek bir çeviri türü değildir. Bu nedenle medikal çeviri, çeviri konusu alanda yeterli deneyime, uzmanlığa, bilgi birikimine sahip çevirmenlerce yapılmalıdır. Bununla birlikte medikal çeviri açısından çok önemli bir unsur olan tıbbi terminoloji Latince temelinde şekillendiği için medikal çeviri yapacak olan çevirmenlerin Latince terimlere hakim olması da oldukça önemlidir.

Medikal çeviri özel bir çeviri türü olduğundan belgelerin çeviri süreci diğer çeviri türlerinden farklı bir şekilde ilerler. Başarılı ve kaliteli bir medikal çeviri yapmak için çevirmenin kaynak dile ve hedef dile üst düzeyde hakim olması gerekir. Bunun yanı sıra sağlık konusunda bilgi sahibi, tıp terimlerine ve kavramlarına hakim olmalıdır. Tıbbi terminolojinin son derece ağır olmasının yanı sıra tıp dili de benzersizdir. Bu nedenle tıbbi çeviri hizmeti her çevirmen tarafından sağlanamaz. Yapılan en küçük bir çeviri hatası çok büyük risklere yol açabileceği için medikal çeviri en zor çeviri türlerinden biri olarak kabul edilir. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için medikal çeviri hizmetlerinin alınacağı çevirmenlerin yabancı dil bilgisinin yeterliliğinin yanı sıra tıp sektörü ve terminolojisi hakkında da yeterli birikime ve uzmanlığa sahip olmasına özen gösterilmelidir.

Tüm çeviri türlerinde olduğu gibi medikal çeviride de imla hatası yapılmamalı, edilgen yapı kullanmamaya özen gösterilmeli, anlam belirsizliğinden kaçınılmalı ve noktalama işaretleri doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Medikal çeviri konusu doğrudan doğruya insan sağlığıyla ve hayatıyla ilgili olduğundan tek bir harf hatası yapılması dahi metnin anlamının değişmesine neden olabilir. Bu nedenle medikal çeviriler mutlaka; hastalıklarla, tedavilerle, ilaçlarla, doktor raporlarıyla, hastalıkların evrimiyle ve farmakolojik açıdan ilaç literatürüyle ilgili donanımlı olan, bilgili, tıp terminolojisine hakim ve tıp alanındaki gelişmeleri yakından izleyen çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Medikal Çeviri Neden Gereklidir?

Medikal çeviri tıp alanındaki pek çok farklı ihtiyacın karşılanması için başvurulması zorunlu olan bir hizmet türüdür. Bireysel sağlık hizmetleri sırasında dilin bir engel olmasının önüne geçilmesinde de önemli role sahiptir. Bunun dışında tıbbi gelişmelerin paylaşılması, tıbbi cihazların dünyanın farklı yerlerinde kullanılabilmesi gibi durumları mümkün kılan başarılı medikal çeviri hizmetleridir.

Medikal çeviri hizmetlerinde anlam belirsizliklerinin ve olası hataların tolere edilmesi mümkün değildir. Medikal metinler kendilerine has bir üsluba sahip olduklarından dolayı çeviri sürecine başlamadan önce çevirmen metnin üslubunu benimsemeli ve bu üslubu hedef metne en doğru şekilde aktarmaya odaklanmalıdır. 

Medikal Çeviri Ne İşe Yarar?

Günümüzde hastaneler başta olmak üzere birçok sağlık merkezi, medikal üretimiyle ve ticaretiyle ilgilenen şirketler gibi sağlık sektörü ile bağlantılı olan kurumlar ve kuruluşlar çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için medikal çeviri hizmetlerinden yararlanırlar.

Hemen Ara