Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü sağlığın genetik, biyolojik, sosyal ve çevresel belirleyicilerini değerlendiren uzman doktorlardan oluşmaktadır. Amacımız, bir çocuğun sağlıklı bir yetişkin olarak büyümesini ve gelişmesini sağlayarak, hayata en iyi başlangıcı belirlemektir.

Çocuklarımızın sağlığı için gece de hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda Çocuk Polikliniğimiz pazar günleri hariç gece 22:30’a kadar hizmet vermektedir.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü;

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nörolojisi

Çocuk Kardiyolojisi

Çocuk Ürolojisi

Çocuk ve Adölesan Sağlığı

branşlarından oluşmaktadır. Söz konusu branşlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ayrı bir uzmanlı alanı olup çocukların bu branşları ilgilendiren hastalıklarının uzmanlaşmış hekimler tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Cerrahi

Çocuk Cerrahisi Kliniği bebek anne karnında iken ilk bir aylardan itibaren medyana gelen doğumsal anomaliler ve doğumun ardından 17 yaşına kadar çocukların tüm cerrahi işlem gerektiren yapısal bozuklukları ile ilgilen bölümümüzdür.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları –  Çocuk Endokrinolojisi

Çocuk Endokrinolojisi Kliniği, çocuk ve ergenlerde hormonlara bağlı olarak meydana gelen hastalıklarla ilgilenen bilim dalımızdır.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Üroloji

Çocuk Üroloji Kliniği, üroloji ya da çocuk cerrahisi sonrası gerçekleştirilen ayrı bir üst uzmanlık bölümüdür. Çocuk hastaların çocuk ürolojisi konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından takip ve tedavi edilmeleri gerekmektedir. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Kardiyoloji

Çocuk Kardiyoloji Kliniğimizde doğumsal veya sonradan edinilmiş kalp rahatsızlığı bulunan 0-18 yaş arasındaki çocuk hastalara anne karnındaki bebeklere tanı ve tedavi hizmeti sunulmatadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi Kliniğimizde 0-18 yaş aralığındaki çocukların böbrek hastalıkları ve üriner sistem hastalıklarının tanı, tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – Çocuk Nörolojisi

Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde, gebelik süreci ile anne karnından başlayarak, yeni doğan ile 18 yaş arasındaki çocukların beyin, sinir, omurilik ve kas gelişimindeki sorunlar ve bu sorunların sebep olduğu hastalıkların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Nelerdir?

Çocuklar arasında yaygın görülen çeşitli çocuk hastalıkları, semptomları ve bunların tedavileri konusunda mutlaka bilgi sahibi olunmalıdır. Kızamık, kulak enfeksiyonu, bademcik iltihaplanması gibi bazı hastalıkları tüm çocuklar geçirir. Bunun yanı sıra özel aşılarla önlem alınan bulaşıcı ve potansiyel ölüm riski taşıyan hastalıklar da mevcuttur. Ağız ve diş sağlığı, diş çürükleri gibi konular da çocukların sorun yaşayabildikleri hastalıklar arasında yer alır.

Bazı hastalıkları ise doğumdan itibaren belirgindir. Örneğin yarık dudak ve damak rahatsızlığı bunlardan biridir. Bazı durumlarda kalp malformasyonu gibi tanılar, doğum sırasında olmasa bile sonradan anlaşılabilir. Doğum kusurları, hem ebeveynler hem de çocuk için zorlu ve tedavisi aksatılmaması gereken özel durumlardır.

Hemen Ara