Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’müzde her türlü bakteriyel, viral,  paraziter, ve sistemik mantar hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar 
 • Döküntülü Hastalıklar
 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları
 • Barsak Enfeksiyonları
 • İdrar yolları enfeksiyonları
 • Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar
 • Paraziter Hastalıklar
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Diyabetik ayak yaraları
 • Sarılıklar
 • Bruselloz
 • Menenjitler
 • Tifo
 • Tetanoz
Seyahat enfeksiyonları ve diğer enfeksiyonlardan korunmak için yetişkinlerin aşılanması.Kuduz, Tetanoz, Hepatit A, Hepatit B, Mevsimsel Grip, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Pnömokok aşı uygulamaları.
 

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları akut olarak ya da zamana yayılıp farklı komplikasyonlar ile beraber gelişme göstererek hayati risk oluşturan ciddi hastalık gruplarında yer almaktadır. Bu enfeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavi hizmetleri ile birlikte mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları yapılarak hem enfeksiyon hastalıkları hem de mikrobiyoloji birimleri ile birlikte yürütülmektedir.

Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji alanını kapsayan pek çok enfeksiyon hastalığı türleri mevcuttur. Hastanemizde virüs, bakteri ve parazit gibi küçük mikroorganizmaların sebep olduğu her tür hastalığın tanı, tedavi ve takipleri güncel bilgiler doğrultusunda, uzman hekimlerce ve sağlık çalışanları ile oluşan multidisipliner ekipler ile birlikte titizlik ile yapılmaktadır. Bölümümüzde virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu hastalıkların tümü, cinsel yol ile bulaşan hastalıklar, HIV, sarılık (hepatitler), AIDS, menenjit, tifo, tetanoz, bruselloz, besinden meydana gelen zehirlenmeler, tüberküloz ve benzeri hastalıklar, ishal, grip, nezle, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, ateşli rahatsızlıklar, yumuşak doku enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, ensefalit türevi omurilik ve beyinde meydana gelen enfeksiyonlar, diyabet sebebiyle meydana gelen ayak enfeksiyonları, yoğun bakım enfeksiyonları ve cerrahi alan enfeksiyonları gibi birçok hastalığın tedavileri yapılmaktadır. Bu hastalıkların takibinin ve tedavisinin yanında erişkin bağışıklama (aşılama), seyahat aşıları seyahat hekimliği danışmanlık hizmeti tarafından verilmektedir.

Enfeksiyon Belirtileri ve Bulaşması

Enfeksiyon hastalıkları birimi beraberinde hastane enfeksiyonlarını izlemek, kontrol etmek, bu enfeksiyon hastalıklarını en aza indirgemek için gerekli çalışmalar yapmaktadır. Hasta, hastanın yakınları ve ilgili personellere bu konular ile ilgili birçok eğitim verilmektedir. Bu tip enfeksiyonlar vücut içine yerleşmekte olan virüs, bakteri, mantar ya da parazitlerden meydana gelmektedir. Bu tip hastalık yayan canlılar kişiden kişiye kan yoluyla, solunum yoluyla, yiyecek, su temas yolu ve vücut sıvısı gibi birçok yol ile bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra aynı ortamda bulunan organizmalara maruz kalınması halinde de enfeksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Enfeksiyon hastalıklarının semptomları ve belirtileri, enfeksiyona sebebiyet veren organizmalara bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Enfeksiyon hastalıklarında en çok görülen iki belirti bulunmaktadır. Bunlar yüksek ateş ve yorgunluktur. Hafif seviyede geçirilen enfeksiyon hastalıkları için evde dinlenme ve ilaç tedavisi verilmektedir. Ancak bazı enfeksiyon hastalıklarında hayati tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda hastanın hastane ortamında tedavi edilmesi gerekebilir. Hastalığın çeşidine bağlı olarak tedavi süreci ilaç yardımıyla olabileceği gibi cerrahi müdahalelere de başvurulabilmektedir. Genel olarak virüs, bakteri, parazit ve mantar nedeniyle çıkan hastalıklar ishal, ateş, öksürük, yorgunluk ve kas ağrıları gibi belirtiler göstermektedir. Bu belirtilerin ortaya çıkması halinde hekimlerimize danışmanız gerekmektedir.

Hemen Ara