Evde ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Evde Ve İş Yerinde Sağlık Hizmetleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, medikal teknolojik cihazlarla, kişiye odaklı ve bilimsel verilerle çalışan ekip tarafından hizmet sunmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Kimler Uygular?

Fizik tedavi uzmanlarının, hastanın durumuna göre oluşturduğu fizik tedavi programı, hekimin öneri ve talimatlarına uygun olarak, fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, kişinin hareket ve fonksiyonel aktivitelerini kısıtlayan, yaşam kalitesini azaltan kemik, eklem, kas ve sinir sistemi hastalıklarının /yaralanmalarının tanı ve tedavisini kapsayan uygulamalardır. Bu sistemler, kendisine ait hastalıklarla doğrudan etkilendiği gibi dolaylı olarak diğer sistem bozukluklarında da etkilenir. Her iki durumda da bu programlar uygulanır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Amaçları Nedir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren pek çok hastalığın tedavisinde; ağrıyı azaltmak, fonksiyon kayıplarını gidermek, yaşam kalitesini arttırmak ve günlük yaşam aktivitelerine dönüşü sağlamak amaçlanmaktadır.

Hemen Ara