Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji teşhis amaçlı açık operasyonlar ve cerrahi uygulamalar olmadan hastalık hakkında bilgi sağlar. Özel uçlu iğneler ve tel kateterler ile hastalıklar ameliyatsız şekilde tedavi edilir. Hastalıkların tanısında ve tedavisinde tomografi, anjiyografi veya ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılır.

Girişimsel radyoloji gelişen teknoloji ile birlikte hastalıkların tanısında, teşhisinde ve tedavisinde kullanılır. Lokal anestezi uygulanarak alanında uzman doktorlar tarafından küçük kesiler ile hastanın vücuduna giriş yapılır. Hastanede kalış süresini kısaltan, genel anesteziye ihtiyaç olmayan, komplikasyon oranı düşük, tedavi maliyeti uygun işlemlerdir.

Girişimsel radyoloji alanı damar içi (vasküler) ve damar dışı (nonvasküler) yapılan işlemler olarak tanımlanır. Ameliyatsız patolojik tanılar ile lezyonları tedavi etmek ve gelişimlerini engellemek mümkündür. Hastalar cerrahi işlemler ve genel anestezi sonucunda ortaya çıkan risklerden korunur.

Damar İçi (Endovasküler) Girişimsel Radyoloji İşlemleri

Damar içi (endovasküler) girişimsel radyoloji işlemleri atardamar ve toplardamar ile ilgili tüm hastalıkları kapsar.

Beyin Damarlarında Girişimsel Radyoloji İşlemleri

Beyin damarlarında yapılan girişimsel radyoloji işlemleridir.

Venöz Örnekleme

Hipofiz ve paratiroid adenomlarının hormon salınımı hakkında yapılan tanısal işlemdir.

Serebral Anevrizma Embolizasyonu

Beyin damarlarının anevrizma keselerine mikro kateterler ile mekanik metal sarmal veya sıvı embolizan tedavisi yapılır.

Beyin İnmesi (Serebral Stroke) Tedavisi

İnmeye sebep olan boyun ve beyin atardamarları pıhtıları eritici ajanlar (tromboliz), balon anjiyoplasti veya stent ile tedavi edilir. 

Serebral Arteriovenöz Malformasyon Tedavisi

Beyin damarları çekirdeğine mikrokateter kullanarak ulaşıp malformasyonu sıvı embolizasyon ajanları ile kapatma işlemidir.

Beyin Damarları Darlıklarının Stent ile Açılması

Karotis arterleri (şah damarları) darlıklarını stent ile açma işlemidir.

Vücut Damarlarında Girişimsel Radyoloji İşlemleri

Vücut damarlarında yapılan girişimsel radyoloji işlemleridir.

Hemen Ara