Göğüs Cerrahi

Göğüs Cerrahi

Göğüs cerrahi, hastanın göğüs boşluğunda bulunan ana damarlar ve kalp hariç diğer organ ve alanlarda (kaburgalar, akciğerler, göğüs duvarı, diyafragma, akciğer zarı mediyasten ve yemek borusu) bulunan hastalıkların cerrahi tedavileri ve travmaları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Hastanın göğüs kafesinde yer alan doğum sırasında gerçekleşen deformasyonlar, tümör başlangıçları, solunumda meydana gelen tıkanma ve darlıklar, akciğerler ile tümörler, diyafram boşluğu ve yemek borusuna ait doğum sırasında kaynaklanan ya da sonrasında meydana gelen cerrahi bölüme giren rahatsızlıklar, göğüs cerrahisi bulunan kliniklerince tanı, teşhis, tedavi ve hastalığın takibi yapılmaktadır. Meme cerrahisi ise farklı bir branşa ait olup göğüs cerrahisi uzmanlığına girmemektedir.

Göğüs Cerrahisi bölümlerinde; majör akciğer rezeksiyonları, trakeal rezeksiyon, bronkoplasti, göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu, rijit ve fiberoptik bronkoskopi, mediyastinoskopi, videotorakoskopi (VATS), toraks cerrahi grubu toraks acilleri için (trakeobronşial ve ösofageal yabancı cisimlerin çıkartılması dahil) durumlarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

Özellikle akciğer, özofagus, trakea, mediasten, akciğerlerin metastatik kanserleri, mezotelyoma, sarkoma, torasik outlet sendromu, timoma gibi hastalıklarla beraber, akciğer boşluğundaki organların selim hastalıkları ve habis plevral efüzyonların tedavisinde girişimsel yaklaşımlar kullanılarak müdahale etmek yine Göğüs Cerrahisi bölümlerinin kapsamındadır.

Hemen Ara