Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Göz Hastalıkları bölümümüzde, erişkinlik, çocukluk ve erken bebeklik dönemlerinde periyodik olarak göz muayenesi yapılmaktadır. Çocuklarda senede bir, bebeklerde bir yaşa kadar altı ayda bir ve erişkinlerde ise altı ayda bir göz muayenesi yapılması tavsiye edilmektedir.

Altyapı ve Donanım

Pakimetri, Kornea Topografisi,Heidelberg Retinal Tomografi (HRT) Statik Damar Analizi, Dinamik Damar Analizi, A-Scan Ultrasonografi (İmmersiyon) A-B Scan Ultrasonografi, Hess Perdesi, Bilgisayarlı Görme Alanı OCT (Optical Coherens Tomografi),FFA (Fundus Flöresein Anjiyografi) Argon Laser,YAG Laser,SLT Laseri (Selektif Laser Trabeküloplasti) Kontakt Lens Uygulama Setleri,PlusOptix (Pediatrik Refraksiyon Ünitesi) Prizmalar (Şaşılık Muayenesi için),Stereopsis Testleri,Egzoftalmometri
 Üniteler ve Birimler
  •     Ön Segment Ünitesi
  •     Glokom Ünitesi
  •     Retina Ünitesi
  •     Oftalmo-pediatri ve Oküloplasti Ünitesi
Hemen Ara