Havacılık Tıp Merkezi

Havacılık Tıp Merkezi

Havacılık Tıp Merkezleri, tüm dünyayı kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu I.C.A.O (International Civil Aviation Organization) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Birleşik Havacılık Düzenlemesi PART-MED sağlık kurallarına göre yapmak kaydıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ nün verdiği yetkiye dayanarak sivil pilotların sağlık muayenelerini yapan merkezlerdir. Merkez bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan uzman hekimler ve uçuş hekimleri yer almaktadır.
 
Havacılık personelinin muayenelerini, uluslararası ve ulusal havacılık otoritelerinin belirlediği Sağlık Kurallarına göre Havacılık Sağlık Talimatı’nın (SHT-MED), (SHT-ORA), ICAO Ek-1 ve 3 Kasım 2011 tarihli ve (AB) 1178/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün PART-MED Başlıklı 4 no’lu Eki ile kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) Hükümlerine göre SHGM’nin yetkilendirdiği HAVACILIK TIP MERKEZİ yetki belgesi alan hastaneler yapar.
Havacılık Tıp Merkezimiz, (Aeromedical Center / AeMC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ilgili mevzuat gerekliliklerine göre yetkilendirilmiştir.

Merkezimizde Havacılıkla ilgili ve uçuş emniyeti gerektiren görevlerde çalışan personelin işe ilk giriş ve daha sonrasında ise görev özelliklerine göre periyodik muayenelerini uluslararası ve ulusal düzenlemelere göre yapıyoruz. Amacımız görevi esnasında her an sağlıklı olması gereken havacılık personelinin, sağlıklı halinin devam edip etmediğinin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.

Havacılık personeli uçuş lisanslarının verdiği yetkiyi emniyetle kullanabilmeleri için lisanslarının tipine, kullandıkları hava aracına, yaptığı işe ve yaşa göre değişen, belirli zamanlarda periyodik sağlık muayenelerine girmeleri gerekir.

Birim bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda ilgili branşlardan uzman hekimler ve uçuş hekimleri yer almaktadır.

Havacılık Tıp Merkezimiz, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı – Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yapılan denetim sonucunda ICAO ve SHT-MED gerekliliklerine göre havacılık personelinin ilk, periyodik, özel durum vb. hava sağlık muayenelerini yapmaya ve sağlık sertifikalarını onaylamaya yetkili kılınmıştır.
 
Hemen Ara