İnkontinans Merkezi

İnkontinans Merkezi

İnkontinans (İdrar Kaçırma) Tedavisi

İnkontinans (İdrar Kaçırma) Tedavi Yaklaşımları ve Pelvik Taban Rehabilitasyonu

İnkontinans, istemsiz idrar kaçırma durumudur. Kişi öksürüp, hapşırma ile yetişememe ve taşma hissi ile idrar kaçırma durumu yaşayabilmektedir. Bu durumuna bağlı olarak kişinin yaşam kalitesi düşmekte ve psikososyal etkilenimler de yaşanabilmektedir. Hastanemizde multidisipliner bir anlayışla inkontinans tipi teşhis edilerek, uygun tedavi yaklaşımları konsey toplantılarında kararlaştırılmakta ve tedavi sunulmaktadır.

 İnkontinans (İdrar Kaçırma) Nelere Bağlı Görülür?

Kadınlarda hamilelik, doğum ve menopoz süreçleri pelvik taban kaslarının zayıflamasına neden olarak idrar kaçırmaya sebep olmaktadır. Mesane, rahim sarkmaları da idrar kaçırmanın sebebi olabilmektedir. Ayrıca jinekolojik cerrahiler ve erkeklerde özellikle prostat dokusuna yönelik cerrahi girişimler başta olmak üzere cerrahiler sonrası veya medikal tedavilere ikincil inkontinans şikayetleri de oluşabilmektedir.

Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma) Tipleri Nelerdir?

         Mesanenin depolama fazında meydana gelen patolojiler kaynaklı

1-Sıkışma tipi üriner inkontinansı

2-Stres tip üriner inkontinans

3-Karışık tip üriner inkontinans

Mesanenin boşaltım fazında meydana gelen patolojiler kaynaklı

4-Taşma tipi inkontinans

5-Fonksiyonel tip inkontinans

Hemen Ara