Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp Ve Damar Cerrahisi

Kardiyovasküler Cerrahi Yapılan İşlemler

Koroner Bypass
a . Kalp Akciğer makinası eşliğinde koroner bypass
b.  Atan kalp de koroner bypass 
Minimal İnvaziv Cerrahi
 
Kapak Ameliyatları
a. Kapak Değişimi
b. Kapak Tamiri
Aritmi Cerrahisi / Atriyal Fibrilasyon
 
Atar Damar Cerrahisi
a . Büyük Damar Ameliyatları (Anevrizma, Diseksiyon)
b .  Bacak Arter Hastalıkları
        Balon Uygulaması 
           Anjiyografi 
           Stent uygulaması  
        Açık cerrahi 
c .  Karın Ana Arter Anevrizması (Abdominal aort anevrizması) 
        EVAR (Kapalı yöntemle anevrizma tamiri)
        Açık Cerrahi 
d.    Karotis Arter Cerrahisi 
          
Toplar Damar Hastalıkları
a. Varis / Venöz yetmezlik 
      Radyofrekans termokougülasyon ile kılcal damar tedavisi
      Skleroterapi -köpük
      Yapıştırma tekniği ile varis tedavisi 
        Radyofrekans ablasyon ile varis tedavisi 
      Açık cerrahi 
b. Derin ven trombozu (DVT)
       

Kongenital Kalp Cerrahisi

Redo Vaka Cerrrahisi ( tekrar açık kalp cerrahisi olması gereken hastaların operasyonları )

 
Hemen Ara