Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji Tanısal Testler:

Elektrokardiyografi (EKG), Eforlu EKG, 2 ve 3 boyutlu Ekokardiyografi (EKO), transözefagiyal EKO (TEE), Stress-EKO yapılması,

Karadiyoloji İleri Tanısal Testler:

Miyokardiyal perfüzyon sintigrafisi (MPS), positron emisyon tomografisi (PET), 3 Boyutlu BT Koroner anjiyografi (sanal koroner anjiyografi), 24-saatlik ritim Holter kaydı, olay EKG’si kaydedici (event recorder), Ayaktan kan basıncı takibi (ABPM), Tilttable testi (eğik masa testi),
Kalp pili kontrolü ve takibi (her kalp pilinin farklı bir kontrol cihazı vardır)

Ayaktan hasta takibi ile (poliklinik hizmetleri) hipertansiyon, koroner kalp ve damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, lipid bozuklukları, ritim bozuklukları (aritmi), kalp yetmezliği, kalp pillerinin takibi üzerine hizmet vermekteyiz.

Günübirlik yatış ile verilen hizmetlerimiz

İzlem servisi ile geleneksel koroner anjiyografi (gerçek koroner anjiyo, KAG) ve elektrofizyolojik çalışma (kalbin elektriksel sisteminin haritalama yöntemleri, EPS) gibi ileri tanı testleri sunulur.

Yatan hasta (kardiyoloji servis ve yoğun bakım ünitesi) hizmetlerimiz

Kardiyoloji Bölümümüz 24 saat acil servis, koroner yoğun bakım ünitesi ve yataklı servisleri ile hizmet sunmaktadır. Kardiyoloji Bölümümüzde tüm yataklar merkezi monitör sistemi takibindedir.

Genelde 1 günlük yatış gerektiren işlem amaçlı ya da daha uzun medikal takip amaçlı yatışlar yapılır.

Girişimsel Kardiyoloji İşlemlerimiz:

Koroner ve periferik damarlara balon-stent uygulamaları:

Kalp anjiyosu genelde kasık (femoral) ya da el bilek (radiyal) damarınızdan kalp damarlarına ince plastik tüpler yoluyla ulaşarak koroner arterlerin bir ilaç vasıtasıyla görüntülenmesidir. Koroner anjiyografide amaç sadece tanıyı koymaktır. Damarlarda darlık var mı yok mu bunu değerlendirmek amacıyla yapılır. Darlık tespit edilirse aynı seansta balon-stent yardımı ile bu darlık açılabilir. Bu işleme perkütan koroner girişim ya da eski tabiri ile anjiyoplasti ve stent uygulaması denmektedir.

Sağ ve sol kalp kateterizasyonu, hemodinamik değerlendirme

2 ve 3 boyutlu elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon tedavisi uygulamaları (RF ya da kriyo enerji ile):

Ritim bozukluklarının tanısı için kullanılan testlerden en önemlisi elektrofizyolojik çalışmadır (EPS: ElectroPhysiological Study). EPS, kalpteki anormal ritmin nedenini bulmak için uygulanan tanısal bir testtir. EPS kalp kateterizasyonu ve anjiyografiye benzer şekilde sadece kasık ve/veya boyun bölgesine uygulanan lokal anestezi ve bazı özel durumlarda genel anestezi ile yapılmaktadır. Ablasyon tedavisi, EPS işlemi sonrası ritim bozukluğu saptanan bölgenin genelde radyofrekans enerji verilerek ortadan kaldırılması işlemidir.Yani kalıcı olarak tedavi edici bir işlemdir.

Kateter ablasyon ile kalbin hızlı atma şeklindeki ritim bozukluklarının tedavisinin başarı olasılığı, tedavisi hedeflenen çarpıntının türüne, kısa devrenin yerine göre % 70-95 arasında değişir.

Floroskopi altında geçici kalp pili ve kalıcı kalp pillerinin takılması işlemlerimiz (kalp pili, ICD (Defibrilatör) ve CRT (Kalp yetmezliği pili):

Kalp pilleri (pacemaker), kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve/veya tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda kalbin ritmini oluşturan ve düzenleyen elektronik cihazlardır. İlk çıkış amacı kalbin yavaş atması sonucu gelişen rahatsızlıkları tedavi amacını taşırken son yıllarda hızlı ritim bozukluklarında (anti-taşikardik piller, otomatik şok cihazları olan yerleştirilebilir kardiyoverter-defibrilatörler [ICD] ve kalp yetmezliğinde (biventriküler piller kalp senkronizasyon tedavisi, CRT) de kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedaviler bölümümüzde yüksek deneyim sahibi klinisyenlerimizce uygulanmaktadır.

Doğumsal kalp deliklerinin açık cerrahi yapılmadan perkütan yolla kapatılması (perkütan ASD, VSD, PDA, PFO)

Sonradan gelişen kapak darlıklarının açılması (Mitral ve pulmoner valvüloplasti)

Medikal ve diyaliz ile ultrafiltrasyon uygulaması (UF), hemofiltrasyon uygulaması

Hemen Ara