Kemik İliği Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi

Lenfoma, Multiple myeloma, Akut Lösemiler (çok daha az oranda kronik lösmiler), aplastik anemi ve diğer kemik iliği yetmezlikleri, hemoglobinopatiler, miyelodisplastik ve kronik myeloproliferatif hastalıklar’ın kök hücre nakli ile tedavilerini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Kök Hücre Nedir?
Kök hücreler özelleşmemiş yada farklılaşarak birtakım işlevler kazanmamış hücreler olup sınırsız bölünebilme ve kendini yenileyebilme özelliğine sahiptir. Vücudumuzdaki bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Hematopoietik kök hücreler kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar), beyaz kan hücreleri (akyuvarlar) ve trombositleri üreterek kan dolaşımına veren hücrelerdir. Kemik iliğinde ve göbek kordonunda bol miktarda daha az oranda çevre kanında bulunmaktadır.
Ankara Özel Koru Ankara Hastanesi’nde , kök hücre nakli hasta , hasta yakınları ve doktor için son derece zorlu ve stresli bir süreçtir. Ancak çok kısa bir süre öncesine kadar tedavisi olmayan, hatta ölümcül olabilen kan kanseri, nüks eden lenf bezi kanseri, kemik iliği kanseri gibi bir çok hastaya yeni bir yaşam sunarak umut ışığı olmuştur.

Kemik iliği nakli merkezi biriminde uygulanmakta olan Kemik İliği Nakil işlemleri kapsamında, otolog yani kendinden nakil, allojenik yani tam uyum içeren diğer verici ya da aileden nakil ve haploidentikal yani yarı uyumu bulunan donörlerden nakil işlemi gerçekleştirilmektedir. Hastanemizin kemik iliği nakli merkezinde hem çocuk hem de erişkin hastalara hizmet verilmektedir. Kök hücrenin ve kemik iliğinin toplanması, toplanan hücrelerin çeşitli işlemler ile ayıklanması, işlenmesi hastanemizin kemik iliği nakli merkezi laboratuvarlarında gerçekleşmektedir. Kemik iliği nakli merkezinde hem verici hem de alıcıların işlemleri ve sağlık tahlilleri yapılmaktadır.

Hemen Ara