Laboratuvar

Laboratuvar

Laboratuvarlarımız haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda kalp, karaciğer, kemik ve böbreği ilgilendiren birçok önemli hastalığın tanısına yardımcı testler, tümör belirteçleri, alerji testleri, hormon düzeyi ölçümleri, gebelik öncesi tarama testleri, ve çeşitli enfeksiyonların, romatizmal hastalıkların, kanama bozukluklarının tanısına ve uyuşturucu madde kullanımının tespitine yönelik testler yapılmaktadır.
Mikrobiyoloji laboratuvarlarımızda idrar, dışkı ve kan numuneleri yansıra vajinal ve boğaz sürüntü gibi insan vücudunun çeşitli örnekleri analiz edilir. Amaç; bakteri, mantar, küf, ve parazitler gibi hastalık etkenleri izole etmektir.
Bakteri ve maya ayırımı (İdantifikasyon) çalışmalarında geleneksel yöntemlerin yanında yeni nesil besiyerleri ve Otomatize Mikrobiyoloji Sisteminden yararlanılmaktadır. Otomatize Mikrobiyoloji Sistemi ile klinik önemi olan mikroorganizmalar tür düzeyinde ayırt edilebilmektedir. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatik sistemlerle çalışılır ve CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) kriterlerine göre raporlanır.
Hastanelerimizde, hasta başı testlerden, kan gazları ve glukoz testi online olarak hasta sonuçları ve internal kontrolleri doğrudan laboratuvar tarafından izlenmektedir.
Laboratuvarlarımız günlük internal kalite kontrol yanı sıra uluslararası kalite kontrol güvencesi altındadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan CAP (College of American Pathologists) ve QC Net (BIO RAD) kalite kontrol programlarına dahildir.
Laboratuarlarımızda kullanılan cihaz ve donanımlarımız:
 • Biyokimya Otoanalizör Cihazları : Cobas Integra 400 plus (Roche Diagnostics)
 • Hormon / Seroloji Cihazları  : Cobas e 411 (Roche Diagnostics)
 • Hormon / Seroloji Cihazları : Vidas-3 (Bio Merieux)
 • Kan sayım Cihazları (22 parametre)  : Sysmax 1800i (Roche Diagnostics)
 • Sedimentasyon Cihazı : Monitor 100. Vital
 • Kan Grubu Tayini : Dia med
 • Koagülometreler : Start 4 (Diagnostico Stago)
 • İdrar Analizörleri : Uroscan
 • Otomatize İdentifikasyon Sistemi : Phoenix (Becton Dickinson)
 • Otoklav : Nüve (İndem)
 • Laminar Flow : Klass II A2 (Metis )
 • İnkübatörler (CO2) : Nüve (İndem)
 • İnkübatörler : Nüve (İndem)
 • Su Banyosu :Nüve (İndem)
 • Kan Kültürü Cihazı :Bactec 9050(Becton Dickinson)
 • Hastabaşı Glukoz testi :Accu Chek InformII
Hemen Ara