Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

Hastalıkların tedavilerinde ve görüntülenmesinde izlenmekte olan teknolojik gelişmeler ile birçok hastalık ve meydana gelen fizyolojik olaylar artık moleküler seviyede de görüntülenebilmektedir. Tedavi hedefine yönelik tedaviler kişiye özel olarak planlanmaktadır.

Sintigrafi Hangi Amaçla Kullanılır ? 

Nükleer tıp incelemeleri, hasta kişiyi sıkıntıya sokmayan kolay yapılan uygulamalardır. Genellikle sintigrafi incelemeleri olarak da adlandırılmaktadır. Bu sintigrafi incelemeleri organların hem yapısı hem de fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgileri vermektedir. Hastalıkların tanısı, tedavinin hastaya özel olarak yönlendirilmesi ve hasta takibinde oldukça fazla kullanılmaktadır.

Sintigrafik İnceleme Nasıl Yapılır ?

Sintigrafik incelemelerde inceleme altına alınan organa bağlı olarak değişik radyoaktif maddeler barındıran bileşikler kişiye özel az bir miktar damar yoluyla ya da bazı işlemlerde ağız yoluyla da verilmektedir. Sintigrafik incelemeler sırasında hastanın almış olduğu radyasyon dozları radyolojik incelemelerden değişik değildir. Hatta daha düşük bile olabilmektedir. Çocukların yeni doğan dönemlerinde dahi bu incelemeler rahatlıkla hastanemizde yapılabilmektedir. Farklı meydana gelen durumlar dışında hamilelerde bu tip incelemeler yapılmamaktadır. Görüntülemeler genel olarak belirli bir zaman sonrasında yapılmaktadır. İşlemde bekleme süreleri testlerin özelliklerine göre yaklaşık 15 dakika ile 2 saat arasında değişiklik göstermektedir.

Nükleer Tıp’ta Radyasyon Kullanılır mı?

Görüntüleme işlemi gama kamera adı verilen özel sistemler ile yapılmaktadır. Bu görüntüleme sistemleri radyasyon üretmemektedir. Hasta kişiye daha önceden verilen radyoaktif maddeden aldığı gama ışınlarını kaybetmektedir. Bu işlem sonrasında elde edilen fonksiyonel görüntüler nükleer tıp alanında uzman hekimler tarafından değerlendirilmektedir. Radyasyon çevremizde, doğada ve evimizde bulunmaktadır. Sağlık alanında ise hastalıkların tanı ve tedavilerinde kullanılmaktadır. Nükleer tıp biriminde yapılan incelemeler sonucunda radyasyon minimum dozlarda hastanın sağlığını etkileyemeyecek şekilde kullanılmaktadır.

Nükleer Tıp Hangi Alanlarda Kullanlır ?

Nükleer Tıp birimimizde; böbrek, kalp, akciğer, karaciğer, tiroit ve beyin organlarının çalışma anatomisini, çalışma durumunu, patolojisini ve fizyolojisini görüntülemek için birbirlerinden farklı görüntüleme ilaçları ve farklı özelliklerdeki kameralar kullanılarak işlemler yapılmaktadır. Kanser, damar tıkanıklığı, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar, beyin hastalıkları, böbrek hastalıkları, yaşlılıktan meydana gelen değişiklikler gibi birçok farklı hastalık için nükleer tıp işlemleri ile hastalığın hem varlığı hem de mevcut olan seviyesi hakkında bilgi toplayabilmektedir. Tiroit rahatsızlıkları gibi birçok hastalıkta tedavilere yönelik işlemlerde bulunulmaktadır. Çoğu hastalık daha çok anatomik olarak görüntü vermeden önce moleküler olarak belirti vermektedir.

Hemen Ara