Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

Radyoterapi Nedir?
Radyoterapi, yüksek enerjili iyonizan radyasyon kullanılarak tedavi uygulanması olup, tümöre yönelik bir tedavi yöntemidir.
Radyoterapi uygulaması, ağrı vermeyen ve kısa süreli bir işlemdir.
 
Radyoterapi KimTarafından Uygulanır?
 Radyoterapi, radyoterapi ekibi tarafından uygulanır.
 Bu ekip;
 Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 Medikal Fizik Uzmanı
 Radyoterapi Teknikerleri
 Radyasyon Onkolojisi  Hemşiresi’nden oluşur.
 
Kliniğimizde bulunan teknolojiler;
 
Elekta Versa HD Lineer Akseleratör:
Hedefe Yönelik Güvenilir ve Hızlı Tedavi (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi – IMRT)
Bölümümüzde yeni nesil radyoterapi cihazı olan  ELEKTA VERSA HD hizmete sunulmuştur. Cihazımızda bulunan AgilityTM sayesinde 160 adet alan şekillendiricisi (MLC) tedavi sırasında hedef tümörün şeklini daha iyi belirlemekte ve sağlam organların alacağı dozun azaltılabilmesine imkan vermektedir.  Yüksek MLC hızına sahip olması ise tedavilerin süresinin kısaltılmasına katkı sağlarken, yüksek pozisyonlama teknolojisi sayesinde büyük bir hassasiyet ile tedavi uygulanabilmektedir. Kolimatör yapısının özel olması sayesinde diğer lineer hızlandırıcılara göre 5 kat daha az sızıntı doz geçirgenliğine sahiptir. Böylece sağlam organları korurken ikincil kanser oluşum riskini azaltmaktadır.
 
Hastaya En Uygun Tedavi Planlama ve Doz Seçimi
Tedavi planlamaları radyoterapi planlamaları için en iyi olduğu kabul edilen “Monte Carlo Algoritması” nı kullanan Monaco tedavi planlama sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Bu sayede biyolojik doz optimizasyonu yapılarak hastaya en uygun doz oranı hesaplanıp, sağlam doku hasarını önleyecek en uygun tümör dozları belirlenebilmektedir.

Görüntü Eşliğinde Radyoterapi
Versa HD cihazımızda bulunan conebeam CT teknolojisi sayesinde tedavi ettiğimiz bölgeyi hergün izleme ve büyük bir hassasiyet ile tedavi uyguladığımız bölgenin doğruluğundan emin olarak tedavileri uygulama imkanı buluyoruz. Versa HD cihazında bulunan Simetry özeliği sayesinde tedavi sırasında tümör ve sağlam organ hareketlerini izleyerek oluşabilecek hataların önüne geçilebilmektedir.

“Nokta Atış”/ Radyocerrahi
Versa HD cihazı ile halk arasında “nokta atış” diye tabir edilen radyocerrahi tedavileri 1-3 günlük tedaviler şeklinde büyük bir hassasiyetle uygulanabilmektedir. Cihazın yüksek doz hızı ile tedavi uygulayabilme teknolojisi sayesinde üç kat fazla maksimum doz oranı sağlanmakta ve tedavi süresi azalırken tedavi başarı şansı artmaktadır. Elekta Versa HD ile linak tabanlı radyocerrahi ve yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) tedavileri benzeri cihazlara göre tedavi daha hızlı uygulanabilmekte ve bu sayede tedavi sırasında oluşabilecek hasta hareketinin önüne geçilebilmektedir.
 
ABC (Aktive Breath Control) Tekniği ile Meme Radyoterapisi
Kliniğimizde; meme radyoterapisindeki en güncel teknolojilerden biri olan ABC (Active Breath Control) tekniği ile aktif nefes kontrolü yapılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde radyoterapiye bağlı gelişebilecek kardiyovasküler geç yan etkilerin riski azaltılabilmektedir.
Hemen Ara