Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji Kliniği, en güncel teknoloji ile  donatılmış cihaz parkı ve tecrubeli doktor kadrosuyla radyoloji alanındaki tüm
tanısal tetkikleri ve girişimsel tedavileri dünya standartlarında bir kalite anlayışı ile gerçekleştirmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi:
 
Ünitede 128 kesitli multidedektörlü bir cihaz olan GE Optima CT660 ile hizmet verilmektedir. Cihaz odası tomografi eşliğindeki girişimsel işlemlere izin
verecek şekilde geniş bir zeminde konumlandırılmış olup ferah alan algısını arttıran özel iç aydınlatmalar ile desteklenmiştir. Cihazda bulunan AsiR
teknoloj isi tüm tetkikler in daha az radyasyon maruziyet i ile gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir.

‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde kısa nefes tutma süreleri içerisinde istenen vücut bölgesi çok ince kesitler şeklinde taranabilmekte, damarların
detaylı haritalarının oluşturulduğu anjiografik tetkikler büyük damar kateterizasyonuna ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.
 
Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz bir tetkik olan Koroner BT Anjiografi incelemesi ile, kasıktan kateter girişine gerek duyulmadan, 5 dakika süren bir
çekimle kalp damarlarının haritası çıkarılarak darlıklar görüntülenebilmektedir.
 
Yine ‘Multidedektör BT’ teknolojisi sayesinde mümkün olan ‘sanal kolonoskopi’ incelemesiyle, 1 günlük hafif bir diyet sonrasında, 10 dakika süren ağrısız bir tetkik ile tüm kalın barsağın 3 boyutlu haritası çıkarılarak, kanser öncülü olan barsak polipleri tanısı klasik kolonoskopi tetkiki ile eşdeğer başarı oranları ile yapılabilmektedir.
 
Cihaz çene cerrahisi ve diş protezlerinin planlanması aşamasında gerekli olan Dentascan özelliğine de sahipdir.

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme ünitesi:

Ünitede GE Optima MR360 ve Siemens Essenza olmak üzere her ikisi de 1.5T manyetik alan gücüne sahip iki adet MR cihazı ile hizmet verilmektedir. Hareketli kalp incelemeleri, beyin ileti yollarının haritalanması gibi tekniklere imkan veren birçok ileri yazılım sistem bünyesinde bulunmakta olup çekim teknik ve protokolleri bu alandaki gelişmelere parallel olarak uzman klinik ekibi tarafından sürekli güncellenmekte, tetkiklerde elde edilen veri kalitesinin dünya standartlarına uygunluğu temin edilmektedir.

MR görüntülemede kuşkusuz en önemli gereklilik, görüntülerin yeterli çözünürlük ve kalitede elde edilmesidir. Ünite yüksek teknoloji ürünü cihazları
ve incelemeler için gerekli olan sürelerden ödün verilmeden çalışılan protokoller ile klinisyen ihtiyaçlarına en üst düzeyde cevap verecek tetkik
kalitesini sunmaktadır.

Ünite bünyesinde hepsi MR uyumlu olmak üzere anestezi cihazı, klinik monitör ve sedye de mevcut olup anestezi eşliğindeki çekimler rutin olarak
gerçekleştirilmektedir.
Hemen Ara