Tıbbi Onkoloji

Tıbbi Onkoloji

Ülkemizde ve tüm dünyada en önemli sağlık sorunlarından biri kanserdir. Görülme sıklığı sırasına göre meme, prostat, akciğer, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri en çok görülen beş kanser türüdür. Ölüme neden olma açısından da tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada kanserler yer almaktadır ve yakın bir gelecekte bu sıralamada birinci sıraya yükselmesi beklenmektedir.

Kanser tanı ve tedavisi farklı bir çok branştan çok sayıda uzman hekimin koordine bir şekilde çalışmasını gerektiren bir süreçtir. Tanı sürecinde radyoloji, nükleer tıp, girişimsel radyoloji ve patoloji bölümleri ön planda olmak üzere neredeyse tüm tıbbi uzmanlık dalları rol oynar. Tedavi süreçlerinde ise cerrahi branşlar (genel cerrahi, üroloji, göğüs cerrahisi, KBB, jinekoloji vs.), tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi bölümleri sorumluluk alırlar. Tedavi sırasında ve sonrasında gelişebilecek ek problemlerin çözümünde de diğer uzmanlık alanlarından (psikiyatri, FTR, nöroloji, diyetisyen vs.) destek alınır.

Tıbbi onkoloji uzmanının birincil görevi yukarıda bahsedilen kanser tedavi ekibinin koordinasyonu ve hastaya en uygun tedavi modalitesinin belirlenmesinde öncü olmaktır. İkincil görevi ve ana çalışma alanı da sistemik kanser tedavilerinin (kemoterapi, hormonoterapi, hedefe yönelik tedavi, immünoterapi) uygulanması, tedavi yan etkilerinin ve hastalığın uzun süreli takibinin gerçekleştirilmesidir.

Tıbbi Onkoloji Servisi

Tıbbi Onkoloji Bölümü hastanemizde iki ayrı katta hizmet vermektedir. On iki yatak kapasiteli gündüz tedavi ünitesi ve altı yatak kapasitesine sahip yataklı onkoloji servisi bulunmaktadır. Hastalarımızın sistemik tedavileri Tıbbi Onkoloji uzman hekimleri tarafından belirlenmekte ve bölümümüz bünyesindeki kanser alanında özelleşmiş hemşireler tarafından uygulanmaktadır.

Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan ilaç seçenekleri baş döndürücü bir hızda artmakta ve gelişmektedir. Bu sayede kanser tedavisinde başarı her geçen gün artmaktadır. Bu ilerlemenin getirdiği en büyük zorluk ise güncel bilimsel verilerin takibidir. Tıbbi onkoloji uzmanı güncel bilimsel verileri takip etmek ve hastalarını en yeni, en iyi kanser tedavilerine ulaştırmakla mükellef kişidir. Tıbbi onkoloji bölümünde uygulanan tedaviler uluslararası standartlarda gerçekleştirilmekte, güncel tedavi yaklaşımları sürekli takip edilmekte ve bu yaklaşımlar dışına kesinlikle çıkılmamaktadır.

Kanser tedavisindeki başarının diğer bir anahtarı ise tedavinin ortak ve uyumlu bir çalışmanın ürünü olmasıdır. Tıbbi Onkoloji bölümümüzde tedaviler belirlenirken, bu konuda hastanemizin en büyük gücü olan “Multidisipliner Onkoloji Konseyi” nin desteği alınmaktadır. Tedavi sonrası takipleri ise tıbbi onkoloji uzmanları ve radyasyon onkolojisi, fizik tedavi, radyoloji, cerrahi branşlar, nükleer tıp, patoloji, tıbbi genetik, klinik psikoloji, rehabilitasyon, psikiyatri ve beslenme uzmanları ile yapılan işbirlikleri içinde gerçekleştirilmektedir. Dahası kanser alanında özelleşmiş hemşirelerimizin sağladığı hemşirelik bakım ve hizmeti de Tıbbi Onkoloji kliniğimizi bir adım öne taşımaktadır.

Hemen Ara